how to make a site

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV 

Poistenie majetku

  • Živelné riziká, ako je požiar, výbuch, vodovodné škody, víchrica a krupobitie, povodne a záplavy, zosuv pôdy, ťarcha snehu, dym, atmosférické zrážky, spätné vystúpenie vody z kanalizačného a odpadového potrubia, nepriamy úder blesku, búrlivý vietor, náraz vozidla a pád voľných predmetov.  
  • Pripoistenia: škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, zvonku budovy umiestnené predmety, vypratávacie náklady po poistnej udalosti, firemné štíty, stavebné/rekonštrukčné práce, demontáž/remontáž nepoškodených stavebných súčastí. 
  • Krádež, lúpež a vandalizmus, sprejerstvo
  • Poškodenie alebo zničenie skla 

Poistenie strojov a elektroniky

  • Technické vybavenie budovy, ktoré slúži na prevádzku a je v spoločnom vlastníctve bytového domu – výťahy, spoločné antény, domové zvončeky, elektroinštalácie v spoločných priestoroch, kamerový systém, spoločná kotolňa alebo práčovňa alebo elektronické vstupné a garážové brány.  

Poistenie zodpovednosti za škodu

  • Poistená je zodpovednosť všetkých vlastníkov za škodu spôsobenú iným osobám:
  •     z vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru
  •     v súvislosti so svojpomocným vykonávaním stavebných prác,     úprav bytu alebo NP v dome
  • Pripoistenie - zodpovednosť za škodu, ktorú si spôsobia jednotliví vlastníci navzájom, tzv. krížová zodpovednosť.
  • Zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z výkonu správy bytového domu
Mobirise

Leták SVB

Mobirise

Leták Správca BD

NAPÍŠTE NÁM

V prípade, že by ste chceli s niečím poradiť, prípadne pripraviť nezáväznú ponuku, neváhajte a kontaktujte nás
a my pre Vás pripravíme optimálny poistný produkt
na základe Vašich potrieb a požiadaviek.

Sídlo kancelárie a korešpondenčná adresa

Trieda SNP 88, 040 11 Košice

Sídlo

Galaktická 1482/3, 040 12 Košice